VI MÄTER - ANALYSERAR - ÅTGÄRDAR din Elkvalité
Våra åtgärder förlänger livslängden på dina elapparater med >30%
Våra åtgärder sänker dina underhåll/service -kostnader med >30%
Solcells paket 3-20kW - solvalet.se
Elverk/Generatorer 1-fas 3-fas - FlexibelEnergi.se

Mäta Analysera Åtgärda

Upplever höga reparationskostnader på dina elapparater?

25A eller 35A huvudsäkring

Elverk Generatorer

Välkommen till EnergiVaktarna AB

Vi mäter upp din el kvalitet - Analyserar - Åtgärdar

Vi har under lång tid samlat på kunskap kring effektiv el energi, och har bevisat att det går att både kWh och livslängd på elapparater. T.ex. sparar våra energiboxar kWh direkt efter inkoppling dessutom förlängs livslängden med >30% och dina service underhållskostnader sänks med lika mycket. Dagens moderna lågenergi apparater skapar störningar i elsystemet.
Vi mäter - och tar reda om din el kvalitet är inom normala gränsvärden.
Vi analyserar - mätdata från din elmiljö, dina fysiska apparater (laster) och elfakturan.
Vi åtgärdar - kommer med förslag på hur du kan minska din el energiförbrukning och underhållskostnader

Låt oss komma och mäta upp din elkvalitet. Vi går sedan igenom tillsammans vilken typ av åtgärder som bäst återställer din el kvalitet, sänker dina el kostnader och sparar din utrustning. Läs mer på här på hemsidan. Mer info finns även på EV2.se

​Läs vår broschyr "Rätt spänning"

Kom ihåg: "En sparad kå We hå, kan någon annan få".

Policy: Ta ett helhetsgrepp om din elanläggning och minimera dina energiförluster o kilowatt timmar (kWh). Varför tacka nej till en lägre elförbrukning - och ett lägre (mätbart) CO2 bidrag?

 • Kunskap - Historik och installationer i många branscher.

  Vi har den samlade kunskapen genom specialister som är världsedande inom Energy Saving. Detta betyder att våra leverantörer är under ständig utveckling och kan allt om det senaste inom elektricitet, energibesparing och energiförluster i form av dålig elkvalité.
 • Uppfyll era Energibesparings mål - sluta betala för energiförluster och onödigt hög spänning som förkortar livslängd på dina motorer, elapparater och armaturer.

  Dina energibesparings mål kan vi lösa. Den energibesparing vi installerar sparar direkt utan att beteendet behöver ändras. Lägre kWh, servicekostnader och förlängd livslängd på elapparater, ökar lönsamheten på nedre raden. Spänningsoptimering - reglering, Övertonsfilter, Effektfaktor kompensering och UPS, är exempel där det finns energibesparing att hämta.
 • Nya energi besparingslösningar - sparar både kWh och livslängd på elapparater.

  Vår utvecklingsstrategi är att sätta samman modern högteknologi och därigenom ständigt skapa nya lösningar inom Energibesparing/energioptimering. Vi har marknadens bredaste program av Energibesparingsboxar och övertonsfilter, anpassade till den lilla elräkningen i Villan upp till de stora förbrukarna i den kommersiella/industriella sektorn.
 • Att spara vår miljö - hur mycket slösar du? - Vi kan mäta - analysera och åtgärda.

  Spara energi och sänka våra gemensamma CO2 (koldioxid) utsläpp. Låt oss mäta upp din elkvalité Efter analys rekommenderar vi vilken åtgärd som ger mest besparing. Anslut t.ex. en energibox, börja spara kWh direkt, du kan ha vilken elleverantör som helst så länge du förbrukar kW och kWh kommer du att spara. Vi garanterar en besparing på minst 8% efter vår förstudie eller mätning. Sänkt effektuttag ger knappt märkbar upplevelse/komfort i förhållande till din besparing. Återställ din elkvalité med Spänningsreglering eller filter för att sänka dina energiförluster och minimera dina övertoner.