EMS / Web interface / Fjärravläsning

EMS Energy Management och Control System (Option) erbjuder heltäckande lösningar för online-övervakning, kontroll och analys av Energiboxarna ComEC och SmartLEC.Kommunikationen sker via ett M2M (Machine to Machine) SIM kort som installeras i Energiboxen.

Remote EMS möjliggör inloggning till din/dina Energiboxar online i realtid, fjärrkonfiguration av alla systemparametrar och fullständig konfiguration för att skicka larm och händelser via SMS eller e-post.

Janitza energilogger/data från internet
​Våra fastighetsboxar över 200 kVA levereras med Janitza logger. Du läser av din förbrukning i realtid och hur mycket som sparats i kWh och pengar sedan installationen driftsattes.

Energivaktarna kan erbjuda tjänsten att förse er med en rapport hur många kWh ert företag har sparat under en viss period. Kan jämföras med företags energimål och bifogas i ert Energidokument.

  • Och kom ihåg:

"Så här nära har det aldrig varit!".

Maila oss en kopia på din elräkning