Entreprenörer

En fungerande fastighet har övergripande fördelar; lokalerna är tillgängliga vid alla tidpunkter, vilket i sin tur leder till högre produktionsnivåer och mervärde för ägare och användare. Vi tillhandahåller helhetslösningar för entreprenörer som ser till att lokalerna fungerar som avsett när det tas i bruk.

Vi designar och installerar el, värme, kyla, automation, säkerhetssystem, datanätverk och alla övriga försörjningssystem för fastigheter. Vår kompetens och vårt stora utbud av fastighetstekniska tjänster möter upp behoven hos entreprenörer som arbetar med kommersiella fastigheter, bostadsbyggande, reparationer samt infrastruktur-och trafikrelaterade projekt.

Vi hanterar och effektiviserar fastighetens tekniska installationer från detaljer till avancerade helhetslösningar, och sänker därmed fastighetens kostnader och energiförbrukning. Vi tillämpar ett livscykelperspektiv i allt vi gör. För kunderna innebär det att fastigheterna är funktionella, optimala, säkra, hållbara, och energi- och kostnadseffektiva.

Vi använder avancerad, miljövänlig och energieffektiv teknik genom att bygga tekniska system som är hållbara och skapar värde på lång sikt. Globalt erkända licenser ger oss till exempel möjlighet att installera rörsystem för medicinska gaser, sprinklers och industrigaser. Effektiva och energibesparande rutiner behöver inte vara komplexa: man rationaliserar befintliga system och gör lämpliga anpassningar. Samma metoder används för nya byggnader för att hålla dem i toppskick och säkerställa kostnadseffektiviteten under hela livscykeln.

Våra kundanpassade lösningar täcker alla områden. Detta ger oss möjlighet att uppfylla våra kunders krav och önskemål och vi sätter ständigt upp nya mål i utvecklingsarbetet av våra produkter och komponenter, där vi tillämpar den absolut senaste tekniken på marknaden. Vi har teknisk kompetens inom alla discipliner och dokumenterad erfarenhet från lyckade kundprojekt efter år av gott samarbete. Med kompetens och erfarenhet i branschen, och vår starka finansiella ställning är vi en pålitlig partner. Vi kan anpassa vårt erbjudande kring installationsentreprenader till en bestämd budget och anpassa våra tjänster till den totala projektbudgeten.

Vår kärnprodukt är att Du HYR din: "EKO Energi Väktare"

Maila oss en kopia på din elräkning