Faq - Vanliga frågor

1. Vad är Volt Optimering (VO)?

Spännings/Volt optimering är en väletablerad och beprövad teknik som matchar elförsörjning till behoven hos din elutrustning. Eftersom elen vanligtvis levereras på 230-240 volt, och elektriska tillverkare av utrustning gör produkter för att fungera mest effektivt vid 220 volt. Denna överspänning ombildas till värme och vibrationer på vitvaror, vilket avsevärt kan minska deras livslängd. ComEC utrustningen installeras mellan serviceledningen och den elektriska panelen i fastigheten. ComEC minskar din elförbrukning (kWh) och därmed dina elräkningar, minskar koldioxidutsläppen och bidrar till att förlänga livslängden på apparater.

2. Vad är skillnaden mellan VoltOptimering (VO), VoltStabilisering (VS) och spänningsreglering?

Optimerad spänning levererar optimal spänning och sänker därmed energikostnaderna, att stabilisera spänningen skyddar mot variationer från elbolaget. EnergiVaktarna installerar energiboxar som använder RIGHTvoltage teknik som inte bara optimerar utspänningen utan också stabiliserar och reglerar nivån/fas. Energiboxarna håller spänningen vid en stabil, optimal nivå, oavsett om den inkommande spänningen varierar.

3. Kan jag använda en reglertransformator för att uppnå samma resultat som med ett VO-system?

Genom att endast sänka spänningen med en transformator får du endast en bråkdel av de fördelar en energibesparing som uppnås i jämförelse med de elektriska besparingar en ComEC ger dig. Detta beror på ineffektiviteten och den enkla konstruktionen hos transformatorn. Det går inte att uppnå samma elkvalitet från en transformator som bara sänker spänningen till en fast nivå och skickar alla störningar och variationer vidare till dina elapparater.

4. Vad är skillnaden mellan en transformator och en stabilisator?

En transformator minskar spänningen med en fast procentsats. En stabilisator minskar spänningen till ett fast (förinställt) värde. Detta har många fördelar - då minskning av spänningen (och energiförbrukningen) kan vara större, och den utrustning som är ansluten till den stabiliserade spänningen ger en stabil spänning inom 3,5V som minskar stressen på dina elapparater och förlänger livslängden till det dubbla som en följd av detta.

5. Hur går det att spara kWh genom att minska spänningen?

Generellt är alla elektriska apparater testade för att fungera med en spänningsvariation utifrån 220V För många typer av elektrisk utrustning om spänningen minskar, minskar även strömmen, andra kommer att ta lite längre tid att få ut samma effekt. Besparingens storlek beror på vilken typ av last som ansluts till systemet. Beroende på vilken apparat som är ansluten och storleken på spänningssänkningen blir besparingen liten eller stor. Typisk besparing på ett Restaurangkök är 8-15%. Spänningsstabiliseringen kommer alltid öka livslängden på ansluten utrustning.

6. Vad skall alla elapparater klara av i spänningsvariation?

All elektrisk utrustning som säljs inom EU måste kunna arbeta med en matningsspänning mellan 207 till 246V (230V - 10% + 7 %). Med EnergiVaktarnas energiboxar ställer vi in en fast spänning inom detta område. En hög nominell inspänning från elleverantören medger en högre sänkning och därmed chans till högre besparing. Max sänkning med ComEC är 20V (lägst 210V), med LEC för belysningsanläggningar ner till 198V.

7. Var kan jag förvänta mig för besparing från Spännings/Volt- Optomeringen?

Spänningsoptimering fungerar bäst på induktiva laster - motorer och belysning till exempel - och betydande besparingar kan uppnås på motorer i synnerhet, särskilt om dessa inte lastas på 100% av sin kapacitet för 100% av tiden.

8. Vilken typ av belastning är bättre lämpade för energibesparingar genom spänningssänkning?

De flesta laster drar nytta av spänningssänkning då den ordinarie nätspänningen ofta är högre än den optimala för utrustningen. Resistiva laster som lysrör (ej LED) visar generellt de största besparingarna.

9. Finns det några apparater som inte sparar energi om spänningen optimeras till en lägre nivå?

Varje typ av elektrisk apparat fungerar olika på grund av sin karaktär. Vissa anslutna laster kommer inte visa på någon energibesparing.

Apparater som arbetar med en termostat, t.ex. en vattenkokare, kommer att koka vatten snabbare med en högre spänning, men de drivs oftast med en högre spänning än det som är tänkt. I verkligheten om du installerar en spänningsoptimering kommer vattnet att koka men det kommer ta lite längre tid. Livslängden kommer att ökar då den inte stressas av för höga spänningar.

10. Om jag installerar en spänningstransformator, vad som händer om nätspänningen sjunker?

Instabil nätspänning (spänningsfall) kommer sannolikt att bli vanligare. Om spänningsregleringen sker med en transformator kommer spänningen i transformatorn följa samma variationer som inspänningen, vilket i vissa fall kan gå under det magiska 207V (230V -10%) som alla elektriska apparater skall klara. En stabilisator kommer däremot hålla den inställda spännigen stabilt även om inspänningen varierar. Spänningen kommer aldrig gå under den inställda nivån så länge inte inkommande spänningen är inom det tillåtna.

11. Är spänningsoptimering lämplig vid nyproduktion?

Ja, spänningsoptimeringssystem kan leverera energibesparingar i nya fastigheter, ombyggnader eller befintliga anläggningar. Besparingen startar direkt efter inkoppling och du behöver inte ändra några beteenden eller rutiner.

12. Hur vet jag om spänningen optimering är lämplig för mig?

Den genomsnittliga spänningsnivån (i Norden) ligger på ca 235V volt, men det kommer att finnas vissa platser som har en lägre inkommande matning. Om din befintliga inkommande matning, under i genomsnitt är mindre än 230 volt kommer besparingar med en spännings optimering enhet bli lägre än en anläggning som har en inkommande spänning på 240 volt. Dubbla livslängden med gäller fortfarande då Spänningsoptimeringen inte ”stressar” dina elapparater.

13. Varför är spänningsoptimering (VO) en god investering?

Energipriserna kommer med säkerhet att stiga och många människor är oroade både om detta och deras klimatpåverkan. Installera ett spänningsoptimeringssystem i din anläggning så kommer du direkt sänka energiförbrukningen i kWh utan att ändra något annat och samtidigt förlänga drifttiden på din utrustning genom en stabil och bra spänning med hög el kvalitet. Sparade kWh kommer att påverka dina utgifter för både elhandel och elnätsavgifter. Priset för en kWh i Sverige (2017) varierar med vilken leverantör du väljer. Om man räknar in även de fasta avgifterna (årsavgift, abonnemangsavgift) så kan du räkna med ca 1:50 kr/kWh för en lägenhet och för en villa utan elvärme. För en villa med elvärme ca 1:20 kr/kWh.

14. Vilken ROI (återbetalningstid) kan jag förvänta mig?

ROI (Return Of Investment) är ett mått på när du sparat lika mycket pengar som utrustningen har kostat i inköp.
Beräkning av ROI för våra Energibesparings boxar:

Vid en elförbrukning på ca 300.000 kWh/år (25.000 kr/mån). Elpris ca 1 :-/kWh
Beroende på anläggning tar det ca 2-4 år för att få tillbaka investerade pengar. Avkastningen på insatt kapital blir i storleksordningen 25-40%.
Till den direkta besparingen skall du:
Addera vinster i förkortad livslängd på dina elprodukter >30%
Minskade service och underhållskostnader även det med >30%.
När vi gör vår förstudie händer det ofta att vi ser andra energitjuvar och möjlighet till att sänka elförbrukningen.
Allt detta skall tas med i ROI.

- När gjorde du en översyn av din elanläggning sist?

15. Vilken modell (Amperestyrka) behöver jag?

Energiboxarna finns från 40kVA upp till 2000kVA eller 30kg till 1500kg. Normalt kan man välja samma Ampere-tal som på huvudsäkringen (MCB), men ibland kan det vara för högt tilltagen och Energiboxen blir onödigt stor och kostsam. Amperetalet beräknas efter årsförbrukning (kWh) – öppettider – höga kortvariga förbrukningar säsongsvariationer. Om kWh förbrukas under en kortare tid på dygnet eller året måste boxen väljas därefter. EnergiVaktarna har nyckeltal för hur olika verksamheter förbrukar sin el. Vid tveksamma fall mäter vi upp och loggar aktuell förbrukning samt inspekterar anläggningen i fråga. Se även FAQ: Hur väljer jag en transformator?

16. Vilken transformator skall jag välja?

Hur man väljer Transformator är ett viktigt område att tänka på när du börjar resan mot en Energibesparings box. Hur man väljer Transformers börjar genom att bestämma transformatorns kapacitet som är rankad i volt-ampere (VA). Driftspänning för de flesta apparater och / eller utrustning ska synligt märkt enligt följande:

Ström (ampere), frekvens (Hz), Spänning (volt), Effekt (watt eller VA)

Denna spännings märkning är vanligtvis placerad på baksidan av apparaten. Om märkt spänningen inte kan lokaliseras, är det bra att använda wattal i de flesta fall. Om apparaten märkningen visar att start ström och arbetsström, är det bäst att använda arbetsströmmen för att beräkna wattal (VA).

Hur man väljer Transformers fortsätter med att beräkna nominell spänning spänning x ampere på alla apparater. Nu har du VA talet som bestämmer vilken Energibesparing box som behövs. Lägg till 10% som extra marginal.

Det är alltid bra att ta till en transformator med något större VA notering för att slippa överhettning.

I allmänhet är det mer kostnadseffektivt att använda en stor transformator för flera apparater än att ha flera transformatorer för varje apparat. Men om du har en apparat som ofta körs (tvättmaskin, frys, etc.) och är fast monterad kan det löna sig att installera en Energibesparingsenhet vid en specifik utrustning/last och en större som tar restens av förbrukningen.

En bra måttstock är att läsa av säkrings talet på Servisen t.ex. 63A eller 200A.
Utifrån detta kan sedan rätt storlek och modell specificeras.

17. Vad händer om strömmen blir högre än vad energiboxen klarar av?

Automatiken i Energiboxen känner hela tiden av strömförbrukningen och den inkommande spänningen. Om strömmen blir högre än boxen är dimensionerad för sker en förbikoppling (Bypass) och spänningen passerar som om boxen inte fanns. När strömmen återgår inom arbetsområdet kopplas boxen in och besparingen startar igen. Samma sak hände om den inkommande spänningen är för nära den inställda nivån, boxen kopplas i Bypass och startar upp igen när det finns chans till besparing.

18. Vilka serviceintervaller gäller för Energibesparings boxarna?

Garantitiden är ett år från installationsdatum, därefter kan garantin förlängas och separat serviceavtal tecknas.

Med ett serviceavtal är serviceintervallen ett år. Vid kontrollen görs bl.a.:

  • ​Notering om förändringar sedan förra inspektionen
  • Kontrollmätning av inkommande - utgående faser.
  • Optisk inspektion
  • Värmemätning med IR kamera för att verifiera arbetstemperaturer
  • Kontroll av fläktar - ventilation
  • Servicemärkning
  • Protokoll

Extra avgift tas ut för mätprotokoll och besparingar som kan användas i miljöarbetet.

Med historiska mätdata kan vi bedöma om enhet kan trimmas in för att öka besparingen.
I serviceavgiften ingår licensavgifter för ev. programvaror.

EnergiVaktarna kan bli din personliga elektriker - kontakta oss för offert

19. Övertoner / Harmonics- vad är det?

Övertoner är elektriska spänningar och strömmar som visas på elkraftsystemet som ett resultat av vissa typer av elektriska laster. Övertons frekvenser i elnätet är en vanlig orsak till elkvalitetsproblem.

Orsaker

I en normalt kraftsystem (AC), varierar spänningen sinusformigt vid en specifik frekvens, vanligen 50 hertz. När en linjär elektrisk last är ansluten till systemet, drar den en sinusformad ström med samma frekvens som den spänning (men vanligtvis inte i fas med spänningen).

När en icke-linjär belastning, som t.ex. likriktare, tyristorer, Lysrör, motorstyrningar, drar dessa en ström som inte är sinusformad. Då bildas övertoner (störfrekvenser)i systemet som kommer att skapa extra värme och energiförluster.

Övertonerna numreras i ordning nr 1,2,3,4,5, o.s.v. (1 = 50Hz grundton)
Nummer 2 = 2x50 Hz = 100 Hz.
De övertoner som skapar störningar är nr. 3-5-7-9-11.

För att mäta upp övertoner behövs en Energi logger med flera kanaler och ett minne. EnergiVaktarna använder sådan utrustning vid förstudie av elanläggningar.