Fastighetsägare

Fastigheter har en lång livscykel, och både byggherrar och fastighetsägare står inför liknande utmaningar. En funktionell fastighet har övergripande fördelar; lokaler är tillgängliga för användning vid alla tidpunkter, vilket i sin tur leder till högre produktionsnivåer, mervärde och ’value predictability’ (kalkylerad värdeökning) för ägare och användare.

EnergiVaktarnas produkter väljs utifrån de laster/förbrukare som är installerade i anläggningen. Belysning, blandade laster eller motorer bestämmer vilken produkt som är bäst lämpad. Om belysningsandelen överstiger 50 % av totalen finns besparingschanser upp till 35% på belysning. Vid blandade laster har vi i medeltal uppmätt ca 8-15% besparing på antalet kWh.

Energisparboxen installeras direkt efter elmätaren och stabiliserar spänningen inom 3,5 Volt. Stabiliseringen resulterar i mindre stress på elutrustning och apparater vilket förlänger drifttiden med minst 2 ggr. och minskar dina servicekostnader betydligt. Installationen är enkel och allt fungerar som vanligt bara bättre och billigare. Normal återbetalningstid (ROI) ligger i intervallet 2-4 år.

SKICKA OSS DIN ELRÄKNING
VI ÅTERKOMMER MED OFFERT OCH CA BESPARING och ROI
Betalar du för den gemensamma elen (tvättstuga, ute/inne belysning, trapphus, hissar) så sätter vi en box på det abonnemanget. Är ni en Bostadsrättsförening kan vi hjälpa till att säga upp alla era individuella abonnemang och lägga ihop dom till ett. Då kan alla ta del av besparingen och den fasta avgiften sjunker med ca 500-1000 kr / år och lägenhet.

Vi har kompetens för både uppmätning, (loggning) av din elförbrukning, analys och kan därefter rekommendera lämplig besparingsmodell. Installation gör vi också eller lär upp din "huselektriker".

Vår kärnprodukt för blandade laster är ComEC

Maila oss en kopia på din elräkning