Fastighetsbrukare - Hyresgäster

När vi förvaltar de tekniska el-installationerna och systemen i en fastighet innebär det att användarna får optimala lokaler. I dessa fastigheter finns olika typer av brukare såsom hyresgäster och arbetsgivare som erbjuder arbetslokaler för sina anställda. De som påverkas av funktionaliteten i en fastighet är inte bara fastighetsägaren utan också de som brukar fastigheten såsom anställda på ett kontor, studenter, kunder och patienter.

I hyran kan elen debiteras av hyresvärden eller direkt från Elleverantören.
Elkostnaden består av en överföringsdel, en rörlig del samt abonnemangsavgift, skatter och moms. Vi monterar energibesparingsboxen direkt efter elmätaren på den gemensamma förbrukningen. Vi har även installationer där flera små abonnemang kan läggas ihop till ett abonnemang och då får att ta del av besparingen i kWh och den stabiliserade spänningen.

ComEC energibesparingsenhet för blandade laster

Om en fastighets energimiljö fungerar optimalt avspeglas det direkt i energi- och andra kostnader och detta resulterar i längre livslängd och ökad användbarhet. En optimalt fungerande fastighet skapar också förutsättningar för att lokalerna är tillgängliga för användning vid alla tidpunkter, vilket i sin tur leder till högre produktionsnivåer och mervärde för arbetsgivarna. Ett kontor som är för kallt, varmt eller mörkt, till exempel, har en direkt effekt på de anställdas prestationsnivå. Optimerade energilokaler ger idealiska förutsättningar både för dem som arbetar där eller besöker fastigheten.

Vår kärnprodukt för blandade laster är ComEC (63 A - 1.340 A)

Maila oss en kopia på din elräkning