Offentlig sektor

Vi har tillsammans med våra partners erfarenhet av att arbeta tillsammans med kunder inom den offentliga sektorn. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom fastighetsteknik och infrastruktur. Dessa omfattar både finansierings-, bygg- och anläggningstjänster och projekt som design & konstruktion, el-installationer, olika el-applikationer, informationstekniska lösningar (IKT), automation, belysning och olika servicetjänster.

Våra tjänster minskar energikostnaderna genom energioptimering, energieffektivisering och spänningsstabilisering. Detta förbättrar elkvalitén, ger all elutrsutning rätt spänning, minskar negativ värmeutveckling och genom dessa åtgärder blir resultatet ett väsentligt minskat periodiskt underhåll. Detta i syfte att skapa ett klimatsäkert fastighetsbestånd och en energieffektiv verksamhet. Vi tar på ett effektivt sätt hand om hela livscykeln, allt ifrån detaljer till avancerade helhetslösningar, vilket reducerar kostnader för fastigheten. Livscykelperspektiv finns med i allt vi gör. För kunderna innebär det att deras byggnader blir funktionssäkra, hållbara och energi-och kostnadseffektiva.

Energieffektivitet är en viktig faktor för att reducera livscykelkostnader och uppnå miljövänlighet och hållbarhet. Med den teknik som finns idag, kan vi i den offentliga sektorn skapa dramatiska förbättringar av fastigheters energieffektivitet. Energieffektiviseringsarbete behöver inte vara komplicerat: rationalisera användningen av de befintliga systemen och gör lämpliga anpassningar. Samma metod tillämpas i nya fastigheter för att hålla dem i toppskick och säkerställa kostnadseffektivitet under hela deras livscykel.

Våra EKO-energibesparingsenheter sparar kWh på blandade laster.
Varför köra i 230V när det fungerar lika bra att hålla en lägre spänning ca 215V.

"Hyr din EKO Energi Väktare"

Vi önskar hjälpa våra kunder inom den offentliga sektorn med att ta hand om driften av deras fastigheter, till exempel sjukhus, skolor, idrottsplatser och kontorsbyggnader. Dessa tjänster skapar kostnadseffektiva och miljövänliga driftsmiljöer för många år framåt, oavsett om fastighetsbeståndet innehåller äldre byggnader eller om det finns ett behov av ombyggnation.

Vi önskar också att hjälpa den offentliga sektorn i förvaltningen av sina fastigheters el-anläggningar, till exempel sjukhus, skolor, idrottsplatser och kontorsbyggnader. Detta skapar en kostnadseffektiv och miljövänlig driftsmiljö för många år framöver, oavsett om portföljen består av äldre byggnader eller om det finns ett behov av ombyggnad.

Maila oss en kopia på din elräkning