Om oss

EnergiVaktarna installerar användarvänliga och energioptimerande lösningar för fasigheter och industrier tillsammans med partners som är aktiva över hela Sverige.

Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser.

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet.

 • Vi mäter upp din elkvalitet, analyserar och åtgärdar din elmiljö
  så den blir så störningsfri och effektiv som möjligt.
 • Vi sänker dina elkostnader (kWh) med minst 8%
  på blandade laster vid en nominell spänning på ca 230V.
 • Förlänger livslängden på dina elapparater med >30%
 • Minskar dina service och underhålls - kostnader med >30%
 • Hjälper dig att minska din klimatpåverkan (CO2)
 • Besparingen i kWh och sek gör att din investering är betald under 4 år.


Vårt mål är att bli en ledande nordisk leverantör av avancerade och hållbara energilösningar för byggnader och industrianläggningar inom energioptimering och effetivisering inom el-området.

Vi har installationer på plats inom flera olika områden som sparar många kWh varje dag - ring oss eller titta på några exempel vi berättar om under fliken Referenser.

Fyll i dina data från elräkningen här intill så har du inom kort en offert som visar hur du enkelt kan nå dina miljömål utan att ändra beteende eller byta elleverantör.

Claes Brorsson VD
Mät ingenjör med bakgrund från Mätinstrument och Kalibrering/Spårbarhets branschen:
Tidigare anställd: Philips/Fluke/Caltech/Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP/RISE).
Ansvarar inom Energivaktarna för offerter, förstudier, produktsortiment, rapporter, analyser samt tekniska frågor och utbildningsverksamheten.

Övriga Tjänster/behörigheter:

 • Mäter - mäter upp din elkvalitet
 • Analyserar mätdata - lämnar besparingsgaranti - (ROI)
 • Åtgärdar, installerar en optimal lösning baserat på mätdata
 • Vi har elbehörighet inom företaget
 • Affärsutveckling samarbetsavtal
 • Utbildning och support till våra partners


Och kom ihåg:

"En sparad kåWehå kan någon annan få"

Maila oss en kopia på din elräkning