Övertoner / Harmonics- vad är det?

Övertoner är elektriska spänningar och strömmar som visas på elkraftsystemet som ett resultat av vissa typer av elektriska laster. Övertons frekvenser i elnätet är en vanlig orsak till elkvalitetsproblem.

Orsaker

I en normalt kraftsystem (AC), varierar spänningen sinusformigt vid en specifik frekvens, vanligen 50 hertz. När en linjär elektrisk last är ansluten till systemet, drar den en sinusformad ström med samma frekvens som den spänning (men vanligtvis inte i fas med spänningen).

När en icke-linjär belastning, som t.ex. likriktare, tyristorer, Lysrör, motorstyrningar, drar dessa en ström som inte är sinusformad. Då bildas övertoner (störfrekvenser)i systemet som kommer att skapa extra värme och energiförluster.

Övertonerna numreras i ordning nr 1,2,3,4,5, o.s.v. (1 = 50Hz grundton)
Nummer 2 = 2x50 Hz = 100 Hz.
De övertoner som skapar störningar är nr. 3-5-7-9-11.

För att mäta upp övertoner behövs en Energi logger med flera kanaler och ett minne. EnergiVaktarna använder sådan utrustning vid förstudie av elanläggningar.

Maila oss en kopia på din elräkning