Finns det några apparater som inte sparar energi om spänningen optimeras till en lägre nivå?

Varje typ av elektrisk apparat fungerar olika på grund av sin karaktär. Vissa anslutna laster kommer inte visa på någon energibesparing.

Apparater som arbetar med en termostat, t.ex. en vattenkokare, kommer att koka vatten snabbare med en högre spänning, men de drivs oftast med en högre spänning än det som är tänkt. I verkligheten om du installerar en spänningsoptimering kommer vattnet att koka men det kommer ta lite längre tid. Livslängden kommer att ökar då den inte stressas av för höga spänningar.

Maila oss en kopia på din elräkning