Hur går det att spara kWh genom att minska spänningen?

Generellt är alla elektriska apparater testade för att fungera med en spänningsvariation utifrån 220V För många typer av elektrisk utrustning om spänningen minskar, minskar även strömmen, andra kommer att ta lite längre tid att få ut samma effekt. Besparingens storlek beror på vilken typ av last som ansluts till systemet. Beroende på vilken apparat som är ansluten och storleken på spänningssänkningen blir besparingen liten eller stor. Typisk besparing på ett Restaurangkök är 8-15%. Spänningsstabiliseringen kommer alltid öka livslängden på ansluten utrustning.

Maila oss en kopia på din elräkning