Kan jag använda en reglertransformator för att uppnå samma resultat som med ett VO-system?

Genom att endast sänka spänningen med en transformator får du endast en bråkdel av de fördelar en energibesparing som uppnås i jämförelse med de elektriska besparingar en ComEC ger dig. Detta beror på ineffektiviteten och den enkla konstruktionen hos transformatorn. Det går inte att uppnå samma elkvalitet från en transformator som bara sänker spänningen till en fast nivå och skickar alla störningar och variationer vidare till dina elapparater.

Maila oss en kopia på din elräkning