Om jag installerar en spänningstransformator, vad som händer om nätspänningen sjunker?

Instabil nätspänning (spänningsfall) kommer sannolikt att bli vanligare. Om spänningsregleringen sker med en transformator kommer spänningen i transformatorn följa samma variationer som inspänningen, vilket i vissa fall kan gå under det magiska 207V (230V -10%) som alla elektriska apparater skall klara. En stabilisator kommer däremot hålla den inställda spännigen stabilt även om inspänningen varierar. Spänningen kommer aldrig gå under den inställda nivån så länge inte inkommande spänningen är inom det tillåtna.

Maila oss en kopia på din elräkning