Vad är Volt Optimering (VO)?

Spännings/Volt optimering är en väletablerad och beprövad teknik som matchar elförsörjning till behoven hos din elutrustning. Eftersom elen vanligtvis levereras på 230-240 volt, och elektriska tillverkare av utrustning gör produkter för att fungera mest effektivt vid 220 volt. Denna överspänning ombildas till värme och vibrationer på vitvaror, vilket avsevärt kan minska deras livslängd. ComEC utrustningen installeras mellan serviceledningen och den elektriska panelen i fastigheten. ComEC minskar din elförbrukning (kWh) och därmed dina elräkningar, minskar koldioxidutsläppen och bidrar till att förlänga livslängden på apparater.

Maila oss en kopia på din elräkning