Vad är skillnaden mellan en transformator och en stabilisator?

En transformator minskar spänningen med en fast procentsats. En stabilisator minskar spänningen till ett fast (förinställt) värde. Detta har många fördelar - då minskning av spänningen (och energiförbrukningen) kan vara större, och den utrustning som är ansluten till den stabiliserade spänningen ger en stabil spänning inom 3,5V som minskar stressen på dina elapparater och förlänger livslängden till det dubbla som en följd av detta.

Maila oss en kopia på din elräkning