Vad händer om strömmen blir högre än vad energiboxen klarar av?

Automatiken i Energiboxen känner hela tiden av strömförbrukningen och den inkommande spänningen. Om strömmen blir högre än boxen är dimensionerad för sker en förbikoppling (Bypass) och spänningen passerar som om boxen inte fanns. När strömmen återgår inom arbetsområdet kopplas boxen in och besparingen startar igen. Samma sak hände om den inkommande spänningen är för nära den inställda nivån, boxen kopplas i Bypass och startar upp igen när det finns chans till besparing.

Maila oss en kopia på din elräkning