Vad skall alla elapparater klara av i spänningsvariation?

All elektrisk utrustning som säljs inom EU måste kunna arbeta med en matningsspänning mellan 207 till 246V (230V - 10% + 7 %). Med EnergiVaktarnas energiboxar ställer vi in en fast spänning inom detta område. En hög nominell inspänning från elleverantören medger en högre sänkning och därmed chans till högre besparing. Max sänkning med ComEC är 20V (lägst 210V), med LEC för belysningsanläggningar ner till 198V.

Maila oss en kopia på din elräkning