Varför är spänningsoptimering (VO) en god investering?

Energipriserna kommer med säkerhet att stiga och många människor är oroade både om detta och deras klimatpåverkan. Installera ett spänningsoptimeringssystem i din anläggning så kommer du direkt sänka energiförbrukningen i kWh utan att ändra något annat och samtidigt förlänga drifttiden på din utrustning genom en stabil och bra spänning med hög el kvalitet. Sparade kWh kommer att påverka dina utgifter för både elhandel och elnätsavgifter. Priset för en kWh i Sverige (2017) varierar med vilken leverantör du väljer. Om man räknar in även de fasta avgifterna (årsavgift, abonnemangsavgift) så kan du räkna med ca 1:50 kr/kWh för en lägenhet och för en villa utan elvärme. För en villa med elvärme ca 1:20 kr/kWh.

Maila oss en kopia på din elräkning