Vilka serviceintervaller gäller för Energibesparings boxarna?

Garantitiden är ett år från installationsdatum, därefter kan garantin förlängas och separat serviceavtal tecknas.

Med ett serviceavtal är serviceintervallen ett år. Vid kontrollen görs bl.a.:

  • ​Notering om förändringar sedan förra inspektionen
  • Kontrollmätning av inkommande - utgående faser.
  • Optisk inspektion
  • Värmemätning med IR kamera för att verifiera arbetstemperaturer
  • Kontroll av fläktar - ventilation
  • Servicemärkning
  • Protokoll

Extra avgift tas ut för mätprotokoll och besparingar som kan användas i miljöarbetet.

Med historiska mätdata kan vi bedöma om enhet kan trimmas in för att öka besparingen.
I serviceavgiften ingår licensavgifter för ev. programvaror.

EnergiVaktarna kan bli din personliga elektriker - kontakta oss för offert

Maila oss en kopia på din elräkning