Vilken ROI (återbetalningstid) kan jag förvänta mig?

ROI (Return Of Investment) är ett mått på när du sparat lika mycket pengar som utrustningen har kostat i inköp.
Beräkning av ROI för våra Energibesparings boxar:

Vid en elförbrukning på ca 300.000 kWh/år (25.000 kr/mån). Elpris ca 1 :-/kWh
Beroende på anläggning tar det ca 2-4 år för att få tillbaka investerade pengar. Avkastningen på insatt kapital blir i storleksordningen 25-40%.
Till den direkta besparingen skall du:
Addera vinster i förkortad livslängd på dina elprodukter >30%
Minskade service och underhållskostnader även det med >30%.
När vi gör vår förstudie händer det ofta att vi ser andra energitjuvar och möjlighet till att sänka elförbrukningen.
Allt detta skall tas med i ROI.

- När gjorde du en översyn av din elanläggning sist?

Maila oss en kopia på din elräkning