Vilken modell (Amperestyrka) behöver jag?

Energiboxarna finns från 40kVA upp till 2000kVA eller 30kg till 1500kg. Normalt kan man välja samma Ampere-tal som på huvudsäkringen (MCB), men ibland kan det vara för högt tilltagen och Energiboxen blir onödigt stor och kostsam. Amperetalet beräknas efter årsförbrukning (kWh) – öppettider – höga kortvariga förbrukningar säsongsvariationer. Om kWh förbrukas under en kortare tid på dygnet eller året måste boxen väljas därefter. EnergiVaktarna har nyckeltal för hur olika verksamheter förbrukar sin el. Vid tveksamma fall mäter vi upp och loggar aktuell förbrukning samt inspekterar anläggningen i fråga. Se även FAQ: Hur väljer jag en transformator?

Maila oss en kopia på din elräkning