Vilken typ av belastning är bättre lämpade för energibesparingar genom spänningssänkning?

De flesta laster drar nytta av spänningssänkning då den ordinarie nätspänningen ofta är högre än den optimala för utrustningen. Resistiva laster som lysrör (ej LED) visar generellt de största besparingarna.

Maila oss en kopia på din elräkning