Upplever du el relaterade problem?

Förläng livslängden på din elutrustning och spara samtidigt kWh?
EnergiVaktarna mäter upp och avhjälper el relaterade problem. Spänningsoptimering innebär att din inkommande spänning till fastigheten regleras till "rätt spänning". Våra större modeller stabiliserar och reglerar även spänningen på alla faser. Alla dina elektriska apparater och belysning som är inkopplad till ditt el abonnemang kommer att matas med "rätt spänning". Mäter vi upp en dålig elkvalitet kan en direkt åtgärd vara att koppla in ett aktivt övertonsfilter.

- Reglera och stabilisera spänningen med en aktiv 3-fas transformator
- Koppla in ett aktivt övertonsfiltret parallellt till alla faserna och sänk övertonshalten till under 5%.

Olika modeller beroende på effektbehovet i din Villa/hem eller kommersiella fastigheter:

  • Rätt spänning (Spänningsoptimering med transformatorteknik)
    3-fas, 25A till 2000A (Energiförbrukning >15.000 kWh/år)

  • Aktiva och passiva övertonsfilter (Återställer elkvalitén)

Spänningsoptimering ger dig följande fördelar::

  • Sparar kWh på blandade laster vid en nominell spänning 230V.
  • Förlänger livslängden på anslutna enheter med >30%
  • Sänker dina servicekostnader och underhållskostnader med >30%
  • Kompakt och effektiv - enkel installation 1-8 timmar beroende på modell
  • kombinera med solpanels installationer och sänk din totala ROI
  • Serviceavtal som OPTION

Applikationer

Bensinstationer, Hotell, Gallerior, Matbutiker, Snabbmatsrestauranger, Sjukhus, Skolor, Gym, Kontor, Kylanläggningar, Villor, fritidshus, Bostadsrättsföreningar, Garage, och mycket mera.....

Kom ihåg:
"En sparad kå We hå, kan någon annan få".

Datablad

Maila oss en kopia på din elräkning