EMS Energy Management System

Som option kan Energiboxarna utrustas med webbinterface detta möjliggör inloggning till din/dina Energiboxar online i realtid, fjärrkonfiguration av alla systemparametrar och fullständig konfiguration för att skicka larm och händelser via SMS eller e-post.

EMS Energy Management och Control System (Option) erbjuder heltäckande lösningar för online-övervakning, kontroll och analys av Energiboxarna ComEC och SmartLEC. Kommunikationen sker via ett M2M (Machine to Machine) SIM kort som installeras i Energiboxen.

Rapporter om totalförbrukning - besparing i kWh i olika tidsperioder.

Energivaktarna kan erbjuda tjänsten att förse er rapporter av olika slag som kan jämföras med era budgeterade energi sparmål.

  • Och kom ihåg:

"En sparad kå We hå, kan någon annan få ".

Datablad

Maila oss en kopia på din elräkning