Fastighetsboxen 200 kVA och uppåt

Fastighetsboxen täcker alla elabonnemang från 200 kVA och uppåt.

I vår förstudie av er anläggning går vi igenom vilken typ av olika elförbrukare som finns och hur elförbrukningen fördelas under dygnet, månaden och året.

När förstudien är klar kan vi lämna en offert på vilka besparingsmöjligheter som finns. Förutom själva energi besparingsboxen kan det bli aktuellt att sätta in separata satellit boxar på motorer med många drifttimmar.
I offerten lämnar vi då en besparingsgaranti - om inte besparingen uppnås betalar vi tillbaka mellanskillnaden eller tar bort utrustningen. Vi krediterar allt minus den upparbetade besparingen .

  • Garanterad besparing på 8% av förbrukade kWh.
  • Sänker dina service och underhållskostnader med >30%.
  • Ökar livslängden på dina elapparater med >30%.
  • ROI (Återbetalningstid) under 4 år.
  • Sparar miljön - sänker ditt CO2 avtryck.
  • Webb interface för fjärravläsning - beställ eller skapa energibesparings rapporter.
  • Installation med support av EnergiVaktarna.
  • Serviceavtal med 1 års intervaller - inkluderar besök och licensavgifter

Datablad

Maila oss en kopia på din elräkning