Mäta - Analysera - Åtgärda

Med mer och mer moderna apparater som ansluts till ditt elnät kommer även störningar i form av övertoner. När då känsliga produkter som styrsystem och dataprodukter utsätts för dessa störningar, kopplar dom ner, stängs av, helt eller delvis.

Anlita oss, så gör vi inte bara mätningen, utan analyserar vad som är onormalt i ditt elsystem och föreslår åtgärder som helt eller delvis återställer din elkvalité och dina el relaterade problem försvinner. Slutklämmen blir att du sparar kWh, förlänger livslängden på dina motorer, elapparater och armaturer.
Att lägre underhåll och servicekostnader blir lägre, kommer med på köpet.

Maila oss en kopia på din elräkning