PQ-Phone EVSense

Tänk dig att enkelt kunna mäta upp spänningsvariationerna och störningarna i el enanläggning med en Smartphone. PQ-Phone är det enda du behöver för att snabbt kunna avgöra om elanläggningen lider av övertoner (Harmonics) utanför gällande gränser enligt Europa-standarden EN50160. Mätningar kan loggas under 36 timmar och sedan exporteras till Excel eller mailas till kontoret för analys. Mätningen kan sedan ligga till grund för om det behövs åtgärder för att ta bort störningarna eller för stora eller höga spänningsvariationer m.h.a. Volt Optimering och eller Övertonsfilter.
För att mäta upp alla energiförluster behövs fortfarande en El kvalitetsanalysator som kopplas på alla faserna både ström och spänning (7 kanaler) EVSense mäter spänningen på en fas i taget.
Kontakta oss om du behöver råd att välja, vi har utrustning och kompetens. Du kan anlita oss, hyra eller köpa utrustning. Köper du av oss får du supporten och hjälp med analyser och åtgärder för att komma till rätta med el relaterade problem.

Maila oss en kopia på din elräkning