VO (Volt Optimering) SO (Spännings Optimering) - så fungerar det

VO (Volt Optimering) - SpänningsOptimering med tranformatorteknik

Spänningsoptimering är inget nytt - det har funnits i över 20 år. Tekniken bygger på att spänningen i våra uttag på dom flesta platserna är 230 Volt.

230V är onödigt högt men behövs för att elbolagens leverans skall hålla nivån hela vägen ut till användarna, även de som bor längst bort från transformatorstationen.
Enligt CE/EU-direktiven skall elbolagen leverera 230 Volt -10% +7% (207-246V) och alla apparater som säljs inom EU måste fungera inom dessa nivåer.
Under 24 timmar kan spänningen hos vissa användare pendla så mycket som 15 Volt. Denna variation stressar elapparater, motorer och lampor. Högst spänning är det ofta kvälls o nattetid då många elförbrukare är avstängda.

Om spänningen däremot skulle vara stabil, inte pendla eller ligga på en lägre nivå, kommer det bidra till att förlänga livslängden och minska service och underhålls kostnader på inkopplade laster.

Enligt ohms lag kommer en lägre spänning leda till ett lägre effektuttag och därmed lägre förbrukning i kWh. (P= U2/R). Den lägre utgående spänningen bör läggas runt 215V för att för att få ut en bra besparing. Spänningssänkningen kommer inte märkas mer än de normala variationerna som sker under en 24 timmars period.

Transformatortekniken vi använder, och levererar finns i olika varianter.
A) Procentuell sänkning på varje fas, sekundärsidan följer inkommande spänningsvariationer från elleverantören men på en lägre vald nivå (tapp transformator).
B) Spänningsreglering - aktiv reglering per fas på sekundärsidan till inställt värde.
C) Konstant spänning - aktiv reglering till 220V eller 230V med hög noggrannhet på sekundärsidan oavsett inkommande spänning på primärsidan.
D) Både höjning och sänkning av utgående spänning till inställt värde.

Här har vi samlat ett urval av dokument som beskriver hur Volt Optimering fungerar och vilka fördelar det för med sig för våra elkostnader och vår miljö.

Voice Guide - definitioner Begrepp - och olika transformatortekniker.

Voice - rapport UK Köpguide och förklaringar om hur VO fungerar

Maila oss en kopia på din elräkning