SinuMEC - Motorer

Effektiv Motor Controller för konstant varvtal och variabel belastning på växelströmsmotorer. Denna multifunktionella controller förbättrar energieffektiviteten, tillförlitlighet och minskar driftskostnaderna genom att styra spänningen i realtid till motorn.

Egenskaper

• Motorstart - startström typiskt 2x nominella
• Energieffektivitet - minskar energiförbrukningen (kWh) och förluster i motorn
• Elkvalitet - övertonsfiltrering och effektfaktorkorrigering
• Underhåll - förlänger motorns livslängd, minskar driftstopp och underhållskostnader

Funktioner

Övertonsfri motorstart - ger minskad motorström vid typisk 2x märkström. "RIGHT Voltage" tekniken startar motorn utan att skapa övertoner som resulterar i mindre fel och färre missöden, som är typiska i SCR-baserade startsystem.

Minskat underhåll och stillestånd - SinuMEC minskar motorns drifttemperatur med upp till 10 grader och rörelse stress (spänning, mekanisk). Detta förbättrar motorns livslängd och minskar driftstopp och underhållskostnader med upp till 50%.

Minskad energiförbrukning - Minskar motorns interna förluster, optimerar motorns effektivitet och sparar upp till 20% av energiförbrukningen (kWh).

Minska ledningsförluster - Förluster på elektriska ledningar och transformatorer är i genomsnitt 12% av elförbrukningen. SinuMEC minskar strömmen med upp till 50%, vilket minskar upp till 75% av förlusterna. Detta ger ytterligare 9% besparing på kWh.

Övertonsfiltrering - SinuMEC filtrerar bort upp till 60% av befintliga övertoner både till motorn och till hela nätverket. Övertoner är en av de vanligaste orsakerna till energiförluster, elektriska nätverksfel och bränder.

Power Factor (PF) Correction - Förbättrar effektfaktor på själva motorn och minskar mängden av kondensatorer som krävs av central PFC system. Till skillnad från PFC-system som förbättrar PF för
själva motorn, förbättrar SinuMEC även PF för själva anläggningen. Förbättringar av PF med upp till 60% är inte ovanligt, vilket blir som ett "Kinderägg", sparande i investeringar, utrustning och energiförluster.

Motorskydd - Skyddar motorn om det blir fel i anläggningen eller interna feltillstånd.

Beställ en förstudie - här finns pengar att spara både i kWh, PF och livslängd.
Förstudie i form av Besiktning / mätning måste ske på plats av EV:s certifierad elektriker - sedan kan vi återkomma med ett besparingsförslag.

Kom ihåg:
"En sparad kå We hå, kan någon annan få".

Datablad

Maila oss en kopia på din elräkning