Solceller + Energibesparings box = Win-Win

Ökar effektiviteten på din solelsproduktion med ca 10%
Anslut en Energibesparings box från din solpanels anläggning och öka elkvaliteten och effektiviteten på elförbrukning.

Återbetalningen på din investering (ROI) kan halveras med Energibox och solel:
Bestäm dig nu eler senare, solel och energibesparings box tillsammans gör att din totala återbetalningstid på hela paketet sjunker till under 10 år.
Utgången från DC/AC omvandlarn kopplas direkt till en Energibesparings box och sedan vidare till elförbrukarna. Den reglerade och spänningen kommer att skapa samma fördelar som när du ansluter energiboxen efter din ordinarie elmätare.

Tillsammans kommer kan nu fördelarna av "rätt spänning" spänning in till din fastighet komma alla elförbrukare/ laster tillgodo.

Garanterad besparing på minst 8%, på blandade laster och nominell spänning på 230V.
EnergiVaktarna garantera en besparing på 8% på både den el som kommer från din solpanels anläggning och via din ordinarie elleverans.
Spelar ingen roll vilken elleverantör eller elproducent du har, det blir alltid besparing.

Snabbare laddning av batterier med Energibesparings box
Med KUBIE eller våra andra Energibesparings boxar, kommer laddningen av dina batterier gå snabbare.

Läs mer: Referenser - skörda kW

Datablad

Maila oss en kopia på din elräkning