SmartLEC Belysning™

SmartLEC Belysning™ är utvecklad för fasta laster, det vill säga belysning. Denna enhet kopplas in till belysningsanläggningen.
Besparingar i storleksordningen 25-35% kan förväntas inom områden som t.ex. Gatubelysning, Parkeringsplatser/garage, Köpcentra, Flygplatser, Hamnar, Sportarenor där mycket belysning krävs med höga effekter.

Ytterst så handlar belysning om att öka tryggheten och säkerheten för både människor, djur och minska olycksrisker.

Och kom ihåg:

"En sparad kWehå, kan någon annan få"

Datablad

Maila oss en kopia på din elräkning