Hotell / Spa

Hotell förbrukar el under hela dygnet och extra mycket om det finns en restaurang / pub kopplad till verksamheten. En Energibesparings box kommer minska lampbyten och service/underhåll på elutrustning då Energibesparings boxen reglerar och stabiliserar spänningen. Och en besparing på 10-14% på kWh blir en extra bonus.

Maila oss en kopia på din elräkning