Restauranger / Fast Food

Restauranger och snabbmatställen förbrukar mycket el under drift. Öppettiderna i kombination med månadsförbrukningen bestämmer vilken Energibesparings box som kommer att passa. Besparingarna i kWh ligger mellan 10-15%. Till detta kommer ökad livslängd och lägre service/underhållskostnader.

Maila oss en kopia på din elräkning